"Wszyscy się zmieścimy" - WSM u Prezydenta Wrocławia

Ocena użytkowników: 5 / 5

Gwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywna
 
Manifest
sprawa motocyklowa
Wrocław
04.04.2019
Wrocławskie Stowarzyszenie Motocyklistów
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 4.83 (3 Votes)

 

 

Wrocławskie Stowarzyszenie Motocyklistów spotkało się w dniu dzisiejszym z Prezydentem miasta Wrocław Sz. P. Jackiem Sutrykiem, któremu przedstawili swoją działalność, propozycje na poprawę infrastruktury Wrocławia oraz złożyli na jego ręce manifest.

Podczas spotkania Pan Prezydent okazał otwartość na rozpoczęcie dialogu pomiędzy miastem a motocyklistami i wyraził zainteresowanie przedstawionymi pomysłami.

Na dzień dzisiejszy motocykliści mogą spodziewać się stopniowego wdrażania miejsc parkingowych przeznaczonych dla jednośladów oraz rozpoczęcia akcji znanej szeroko jako ‘Zmieścimy się wszyscy’, czyli umieszczenia znaków informujących o tym, że na danej drodze jest wystarczająco dużo miejsca, aby kierowcy jednośladów mogli swobodnie przejechać pomiędzy samochodami nie łamiąc przy tym przepisów ruchu drogowego.

Motocykliści zwrócili również uwagę, że jednym z celów stowarzyszenia jest poprawa bezpieczeństwa i uświadamianie o zagrożeniach nie tylko kierowców samochodów ale także ich samych. W tym celu rozpoczęli rozmowy z przedstawicielem stadionu miejskiego, aby tam organizować wydarzenia, na których to właśnie motocykliści będą edukowani i trenowani w zakresie jazdy w warunkach miejskich. Pan Prezydent z chęcią podszedł do tego pomysłu i wyraził swoją aprobatę.

Stowarzyszenie zwróciło również uwagę na jakość materiału z którego wykonywane są śluzy rowerowe oraz przejścia dla pieszych, które stanowią zagrożenie nie tylko dla nich, ale dla wszystkich uczestników ruchu drogowego, ponieważ nawierzchnia ta jest bardzo śliska, szczególnie podczas deszczów. Został przedstawiony projekt, który mógłby poprawić bezpieczeństwo i który będzie w najbliższym czasie testowany w odpowiednim do tego miejscu i poddany wszelkim czynnikom takim, na jakie narażone są powierzchnie na drogach. Pan Prezydent wyraził zainteresowanie tym projektem i z niecierpliwością będziemy oczekiwać wyników testów, a potem - jeśli okażą się pozytywne - wprowadzenia go na drogi publiczne.

Na koniec spotkania Panu Prezydentowi został wręczony manifest, w którym Wrocławskie Stowarzyszenie Motocyklistów ujęło wszystkie swoje postulaty i nad którymi - mamy nadzieję - będą prowadzone regularne rozmowy.

Nie obeszło się bez skromnych upominków. Pan Prezydent otrzymał honorową kartę członkowską stowarzyszenia, zaś pupil całej kancelarii, kot Wrocek otrzymał od motocyklistów obrożę z muszką i napisem ‘WROCEK WSM XOXO’

 

Manifest

Panie Prezydencie! Wrocław to bez wątpienia najpiękniejsze miasto w Polsce, które wciąż się rozwija przyciągając nowych mieszkańców oraz rzeszę turystów, również tych zmotoryzowanych. Wraz ze wzrostem liczby ludności, zwiększa się natężenie ruchu na naszych drogach, których w obrębie miasta nie przybywa. Fakt ten generuje nowe problemy komunikacyjne, co stwarza konieczność przemodelowania sposobu wykorzystania istniejącej infrastruktury. Władze miasta od 2013 roku w ramach Wrocławskiej Polityki Mobilności planują i podejmują działania, których celem jest m.in. wzrost bezpieczeństwa przemieszczania się oraz ograniczanie negatywnego oddziaływania transportu na warunki życia mieszkańców

i środowisko naturalne. Motocykle wraz z pozostałymi jednośladami mechanicznymi są jednym ze skuteczniejszych narzędzi do osiągnięcia powyższych celów. Dowodem na to są badania, prowadzone w aglomeracjach na całym świecie, dotyczące pozytywnego wpływu jednośladów mechanicznych na natężenie ruchu miejskiego oraz poziomu zanieczyszczenia. Z przykrością jednak stwierdzamy, że potencjał tychże pojazdów nie jest wykorzystywany we wrocławskiej polityce.

Wrocławskie Stowarzyszenie Motocyklistów zrzesza wszystkich, bez podziału na pojemności czy marki. Łączą nas wspólne idee i chęć działania na rzecz przestrzeni, w której żyjemy. Jednym ze statutowych celów Stowarzyszenia jest zmiana sytuacji motocyklistów poprzez uświadamianie, również wrocławskich decydentów, że mechaniczne jednoślady to jedno z lepszych wyjść dla rozwijającego się Wrocławia i trwałe rozwiązanie problemów komunikacyjnych. Mając na uwadze powyższe, Stowarzyszenie pragnie przedstawić propozycje rozwiązań, które poprawią bezpieczeństwo, jakość i komfort poruszania się po mieście:


1) bus pasy dla motocyklistów,

2) wyznaczenie miejsc parkingowych dedykowanych jednośladom mechanicznym w przestrzeni miejskiej,

3) wprowadzenie oznakowania uzupełniającego, które propaguje hasło „Zmieścimy się wszyscy”,

4) zmianę technologii wykonania oznakowania poziomego, na technologię która zapewni wymaganą przepisami szorstkość nawierzchni (obecnie stosowana technologia jest nieefektywna, gdyż spełnia swoje zadanie przez bardzo krótki okres czasu),

5) powołanie stanowiska oficera motocyklowego, który reprezentowałby interes motocyklistów w działaniach podejmowanych przez miasto w kontekście infrastruktury,

6) uwzględnienie jednośladów mechanicznych nie tylko we Wrocławskiej Polityce Mobilności, ale i kolejnych inicjatywach miasta.
 
Motocykliści zasługują na uwagę, również ze względu na zaangażowanie w życie Wrocławia i jego mieszkańców. Na terenie miasta, z inicjatywy motocyklistek i motocyklistów, organizowane są akcje charytatywne o różnym profilu – oddawanie krwi, której zawsze brakuje, szkolenia edukowanie w zakresie pierwszej pomocy, wspieranie dzieci w hospicjach, działania prozwierzęce. Wszystko po to by wywołać uśmiech na twarzy bliźniego.

Panie Prezydencie apelujemy do Pana o dialog oraz aktywną i skuteczną współpracę. Wrocławskie Stowarzyszenie Motocyklistów reprezentuje środowisko ludzi czynu. Razem przekonajmy mieszkańców naszego miasta, aby przesiedli się na motocykle, motorowery czy skutery. Większa liczba jednośladów to mniej aut stojących w korkach i sprawniej działająca komunikacja zbiorowa. Wykorzystajmy fakt, że Wrocław jest najcieplejszym miastem w Polsce, a co za tym idzie, sezon motocyklowy jest tutaj najdłuższy w kraju. Wspólnie sprawmy, aby Wrocław stał się nie tylko miejscem spotkań, ale i miastem przyjaznym wszystkim, w tym jednośladom mechanicznym.4.75 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 4.75 (2 Votes)
© mototour.pl
X

Mototour.pl

Dziękujemy za wsparcie naszego portalu. Zależy ci na tej fotografii. Napisz do nas na adres