Jazda motocyklem rozwija funkcje poznawcze - badania potwierdzają

Częsta jazda motocyklem
jazda motocyklem
Japonia
2013
Ryuta Kawashima
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 4.50 (1 Vote)

Jazda motocyklem wpływa na funkcje poznawcze zdrowych dorosłych osób. W badaniach naukowców sprawdzano, czy jazda motocyklem w życiu codziennym korzystnie wpływa na funkcje poznawcze i zdrowotne człowieka. W eksperymencie wzięło udział 22 zdrowych mężczyzn, którzy mieli znaczną przerwę w jeździe motocyklem. Zostali losowo przydzieleni do dwóch grup: grupy interwencyjnej lub kontrolnej. Grupa interwencyjna miała zadanie jeździć motocyklem codziennie przez dwa miesiące. Badania wykazały, że osoby korzystające codziennie z motocykla mają poprawę funkcji poznawczych, wzrokowo-przestrzennych w porównaniu z grupą kontrolną - która miała za zadanie unikać jazdy motocyklem. Wyniki przeprowadzonych badań wskazują, że jazda motocyklem w życiu codziennym może przynosić wymierne korzyści. Wyniki tego wstępnego raportu wskazują, że jazda na motocyklu w codziennym życiu może mieć korzystny wpływ na poprawę, poznanie wzrokowo-przestrzenne u tych, którzy zdecydowali się na powrót do motocykla po znacznej przerwie. Poniżej prezentujemy fragmenty badań naukowych przeprowadzonych w Japonii.

 

Motocykliści stanowią ważny problem z punktu widzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego. Jazda motocyklem wiąże się realnie z większym ryzykiem wypadków śmiertelnych, niż prowadzenie samochodu. Dlatego większość wcześniejszych badań dotyczących zachowań i psychologicznych cech motocyklistów, skoncentrowane były na problemach związanych z zagrożeniami związanymi z motocyklami. Wcześniejsze badanie psychologiczne wykazały, że motocykliści różnią się (choć nieznacznie) od kierowców samochodów niebędących motocyklistami. Różnice dotyczą zachowań kierowców i spraw bezpieczeństwa podczas prowadzenia pojazdów i dotyczą większej zdolności do wykrywania niebezpiecznych sytuacji, które jest znacznie wyższe u motocyklistów niż w przypadku kierowców samochodów. Te obserwacje doprowadziły do hipotez, że jazda motocyklem wymaga szybszego i bardziej uważnego wykrywania zagrożeń, podejmowania decyzji w celu uniknięcia niebezpiecznych sytuacji. Uwzględniając wcześniejsze założenie, że jazda motocyklem jest ryzykowna i wymaga większej uwagi podczas jazdy, może to w większym stopniu wpływać na funkcje poznawcze, które są bezpośrednio związane z szybkim i dokładnym wykrywaniem zagrożeń i podejmowaniem decyzji.

Zgodnie z ogólną wiedzą neurologii poznawczej, uważne wykrywanie i podejmowanie decyzji wpływa na kilka funkcji takich jak:

 

-szybkość przetwarzania,

-uwaga wzrokowo-przestrzenna,

-poznanie przestrzenne,

-pamięć robocza i funkcje wykonawcze.

 

Dlatego w tym wstępnym badaniu zajęliśmy się kwestią, czy jazda motocyklem w życiu codziennym ma korzystny wpływ na te funkcje poznawcze osób zdrowych.

 

Metody badania

 

Dwudziestu dwóch zdrowych, praworęcznych mężczyzn w wieku od 42 do 56 lat (śr wiek, 48,1) wzięło udział w tym badaniu. Wszyscy motocykliści mają prawo jazdy na motocykl, mają długoletnie doświadczenie w jeździe motocyklem średniej wielkości i mieli długą przerwę wynoszącą min. 10 lat lub więcej od jazdy na motocyklu. Badanie to zostało zatwierdzone przez Komisję Etyki Tohoku University Graduate School of Medicine i od każdego uczestnika uzyskano świadomą zgodę.

Uczestnicy badania zostają losowo podzieleni na dwie grupy, grupy interwencyjne i kontrolne.

Metody interwencji Jedenastu uczestników (w wieku od 43 do 52 lat; średnia wieku 47,9 lat) przydzielonych do grupa interwencyjna została poproszona o przejażdżkę motocyklem codzienne życie przez dwa miesiące. Wszyscy używali średniej wielkości motocykl (225 cm3 - 600 cm3) zarówno do wypoczynku, jak i do pracy. Średnia częstotliwość używania motocykla do dojazdu do pracy wynosiła 5,2 dni w tygodniu (SD, 1,1), a średni czas jazdy w tym okresie wynosił 112,3 minut dziennie. Kolejnych jedenastu uczestników (w wieku 42 do 56; średnia wieku 48,3 lat), przydzielonych do grupy kontrolnej poinstruowano, aby utrzymali dotychczasowy tryb życia i nie jeździli motocyklem w okresie kontrolnym i w okresie trwania eksperymentu.

 

Jakie parametry były mierzone w eksperymencie?

Po zakończeniu testów mierzono możliwości grupy kontrolnej i grupy interwencyjnej. W badaniu oceniane były funkcje poznawcze, które są związane z bezpieczeństwem jazdy:

 

- Funkcja poznawcza

- Szybkość przetwarzania symboli i cyfr

- Pamięć robocza

- Rozpiętość cyfr

- Funkcję wykonawcza

- Podwójną uwagę

- Uwagę wzrokowo-przestrzenną

- Czas reakcji

- Orientację wzrokowo-przestrzenne

- Rotację mentalną

- Szybkość przetwarzania

 

Testy i metody pomiarów i badań

Uczestnikom pokazywano serię symboli, które są sparowane z liczbami. Używając ołówka z limitem czasu 60 s, uczestnicy rysowali każdy symbol pod odpowiadającym mu numerem. Podstawową miarą tego testu była liczba poprawnych odpowiedzi. Pamięć robocza została oceniona za pomocą testu rozpiętości cyfr wstecz, który jest również podtestem WAIS-III (7). Uczestnicy byli proszeni o zapamiętanie numeru, a następnie powtórzenie numeru w odwrotnej kolejności. Uczestnicy musieli również rozwiązać jednocyfrowe zadania dodawania przedstawione na ekranie i jednocześnie  reagować naciskając klawisz, gdy cel pojawił się na ekranie. Funkcję wykonawczą mierzono za pomocą zadania z podwójną uwagą. W tym zadaniu były problemy z dodawaniem jednocyfrowym (np. 3 + 5). Prezentowane na środku wyświetlacza po kolei 1 s dla każdego problemu, a uczestnicy mieli udzielać odpowiedzi ustnie. Zmierzono czas reakcji między prezentacją celu, a naciśnięciem klawisza. Podstawową miarą funkcji wykonawczej był uzyskany wskaźnik z czasu reakcji w zadaniu z podwójną uwagą podzielonego przez czas reakcji w kolejnym zadaniu uwagi wzrokowo-przestrzennej. Uwaga wzrokowo-przestrzenna była mierzona za pomocą testu czasu reakcji. W tym zadaniu ustawienia zadania były prawie takie same jak w przypadku zadanie z podwójną uwagą, ale bez prezentacji problemów. Uczestnicy zostali poproszeni o spojrzenie na punkt fiksacji wyświetlany na środku ekranu i nacisnąć klawisz, gdy wykryją prezentację docelowego bodźca. Poznanie wzrokowo-przestrzenne mierzono za pomocą rotacji mentalnej.

Wyniki ANCOVA dla wyników zmian pokazały, że grupa interwencyjna statystycznie istotnie poprawiła stan psychiczny zadanie rotacji (F(1, 21) = 7,89, p = 0,012) w porównaniu z grupą kontrolną. Zmiany indywidualnych wyników poznawczych nie były statystycznie istotne. Analiza post hoc wykazała, że wyniki w zadaniu cyfra-symbol uległy statystycznie istotnej poprawie w obu interwencjach i grupy kontrolne w Post w porównaniu z Pre (p <0, 001 dla obu grup). W grupie interwencyjnej wyniki w podwójnej uwadze i zadania związane z rotacją umysłową również okazały się istotne statystycznie, poprawa w Post w porównaniu z Pre (p < 0,001 dla obu zadań).

(…)

Wnioski

Wyniki tego wstępnego raportu wskazują, że jazda na motocyklu w codziennym życiu może mieć korzystny wpływ na poprawę i poznanie wzrokowo-przestrzenne u stale jeżdżących motocyklistów. U takich osób stwierdzono poprawę pamięci roboczej (p = 0,093) oraz funkcję wyjściową (p = 0,089) wyniki dotyczą porównywanej grupy interwencyjnej z grupą kontrolną. Wcześniej wykazaliśmy, że pewien trening poznawczy może indukować poprawę niewytrenowanych funkcji poznawczych (efekt przeniesienia) młodych (9, 10) i starszych zdrowych osób (11). Jak wspomniano we wstępie, szybkie i ostrożne wykrywanie zagrożeń i podejmowanie decyzji w celu uniknięcia niebezpiecznych sytuacji mają zasadnicze znaczenie dla bezpieczeństwa drogowego motocyklistów. Zachowania takie przyjmują rozwój funkcji poznawczych; takich jak:

- szybkie przetwarzanie,

- uwaga wzrokowo-przestrzenna,

- poznanie wzrokowo-przestrzenne,

- poprawa pamięci i funkcji wykonawczych.

 

 (…)Warto zauważyć, że średni wiek motocyklistów jest większy, niż w poprzednich badaniach. To wskazuje, że obecnie motocykl to nie tylko środek transportu zorientowany na młodzież jak za dawnych czasów, a motocykliści w średnim i starszym wieku są również aktywną grupą na motocyklistów. Pokolenie starszych motocyklistów, którzy często mają wysokie dochody i należą do klasy średniej z reguły nie dąży do zachowań ryzykownych. Wyniki tego wstępnego raportu wskazują, że jazda na motocyklu w codziennym życiu może mieć korzystny wpływ na poprawę, poznanie wzrokowo-przestrzenne u tych, którzy zdecydowali się na powrót do motocykla po znacznej przerwie.

Wstępne badania naukowców - Ryuta Kawashima, Rui Nouchi, Taisuke Matsumoto, Yasunori Tanimoto. Międzynarodowe Centrum Badawcze Smart Aging, IDAC, Uniwersytet Tohoku 4-1 Seiryocho, Aobaku, Sendai, 980-8575, Japonia. Artykuł na warunkach licencji Creative Commons. Licencja Attribution-NonCommercial-ShareAlike.


Info

© mototour.pl
We use cookies

Na naszej stronie internetowej używamy plików cookie. Niektóre z nich są niezbędne dla funkcjonowania strony, inne pomagają nam w ulepszaniu tej strony i doświadczeń użytkownika (Tracking Cookies). Możesz sam zdecydować, czy chcesz zezwolić na pliki cookie. Należy pamiętać, że w przypadku odrzucenia, nie wszystkie funkcje strony mogą być dostępne.

Ok
X

Mototour.pl

Dziękujemy za wsparcie naszego portalu. Zależy ci na tej fotografii. Napisz do nas na adres