Co grozi za ucieczkę motocyklem...

Temat: Co grozi teraz za ucieczkę motocyklem...policji i gajowemu 
Miejsce: Polska
Termin: od 08.05.2017

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 3.33 (15 Votes)

Prezydent Duda podpisał w sobotę 23 marca 2017 siedem nowych aktów prawnych. Najbardziej interesujące dla motocyklistów  jest jednak nowelizacja Kodeksu Karnego i dodanie Art 178b, który można by nazwać „artykułem dla uciekających piratów drogowych”. Ustawa wchodzi w życie w 14 dni od podpisu oznacza to, że od dnia 8 maja 2017 jeżeli nie zatrzymacie się po pokazaniu lizaka przez policjanta, możecie zostać potraktowani jak przestępcy. Na szczęście wprowadzając nowy artykuł w Kodeksie Karnym, nie zlikwidowano starego art. 92 par. 2 kw.

 
Jakie są w przybliżeniu zmiany w nowelizacji. Dodano art. 178b Kodeksu karnego mówiący:
 
„Art. 178b. Kto, pomimo wydania przez osobę uprawnioną do kontroli ruchu drogowego, poruszającą się pojazdem lub znajdującą się na statku wodnym albo powietrznym, przy użyciu sygnałów dźwiękowych i świetlnych, polecenia zatrzymania pojazdu mechanicznego nie zatrzymuje niezwłocznie pojazdu i kontynuuje jazdę, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.”;
 
Warto w przypadku tego artykułu zwrócić uwagę na interpretację słowa „uprawnioną”bo, kto tak naprawdę może nas  zatrzymać. Zakres uprawnień do zatrzymania  tj. „czuwania nad bezpieczeństwem i porządkiem ruchu na drogach, (...)należy zasadniczo do zadań policji. Jednak zgodnie z art. 129-140a  Kodeksu Drogowego nie tylko policja może nas zatrzymywać. Takie uprawnienia mają również inne organy i jest to zależne od miejsca i okoliczności. Np. w miasteczkach i miastach uprawniona jest  straż gminna lub miejska.(129b KD)W parkach i na terenie lasów strażnicy leśni lub funkcjonariusze Straży Parku.(129c KD). Punkt 129d KD mówi, że na terenie prywatnym, na budowach uprawnienia mają „osoby działające w imieniu zarządcy dróg” np. w imieniu Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad. Te jednak mogą nas kontrolować tylko w obecności policji ("Osoby działające w imieniu zarządcy drogi mogą to wykonywać, w obecności funkcjonariusza Policji lub inspektora Inspekcji Transportu Drogowego")
 
Co to oznacza? Oznacza to, że w skrajnych przypadkach sąd może nas skazać nie tylko za niezatrzymanie się policjantowi, ale również leśniczemu, gajowemu i krokodylom.
 
Kierowca skazany za ucieczkę dostanie również obligatoryjnie zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych.
 
„§ 1a. Sąd orzeka zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych w razie skazania za przestępstwo określone w: 1) art. 178b lub art. 180a;
 
 
Oznacza to mniej więcej, że nowelizacja nakłada na sądy, obowiązek orzekania bezwzględnego wyroku ograniczenia wolności. Ucieczka będzie bowiem teraz traktowana nie tak jak wcześniej jako wykroczenia, ale przestępstwo przeciwko bezpieczeństwu w ruchu drogowym. Wysokość wyroku w tym wypadku orzekanego przez sądy będzie zależała o wielu czynników. Sądy jednak zostały zobligowane od 8 maja do dołączania na sprawie kartoteki wszystkich przestępstw i wykroczeń delikwenta w jakiej się toczy sprawa. Kartoteki te będą obligatoryjnie pobierane  z centralnej ewidencji kierowców i na tej między innymi podstawie orzekany będzie wyrok. Oznacza to, że ktoś z bogatą przeszłością będzie mógł liczyć oczywiście na relatywnie większy wymiar kary. Różnica polega na tym, że wcześnie sądy, orzekając w sprawie nie były obligowane do dołączania historii kierowcy. Warto jeszcze wspomnieć, że przygotowane przez Ministerstwo Sprawiedliwości zmiany, były mocno negowane przez wiele środowisk prawniczych. Zarzucano im: „zbyt szeroki zakres kryminalizacji, zbyt surową sankcję grożącą za popełnienie omawianego czynu, niespójność proponowanego przepisu z innymi regulacjami przewidującymi odpowiedzialność karną”. Warto jednak zaznaczyć, że nie został uchylony art. 92 par. 2 kw. Prawdopodobnie więc ustawodawca będzie korzystał z art 178b tylko w bardziej dramatycznych pościgach. Do mniej wybitnych zdarzeń nadal będzie się stosować stary artykuł z Kodeksu Wykroczeń, który zagrożony jest dużo mniejszą karą.
 
Co jeszcze zmieniono w ustawie? 
 
Zmieniono okres przedawnienia wykroczeń komunikacyjnych. Obecnie urzędnicy i sądy będą miały rok dłużej na wystawienie nam rachunku za przekroczenia szybkości. W przypadku zanegowania przez nas mandatu takie sprawy będą się  przedawniać nie po dwóch, ale po trzech latach, od chwili popełnienia czynu.
Zmieniono również minimalny wymiar kary za jazdę w stanie wskazujący i spowodowanie wypadku ze skutkiem śmiertelnym lub ciężkim uszkodzeniem ciała. Obecnie kierowca, który spowoduje taki wypadek pójdzie na przymusowy wikt więzienny na okres minimum 2 lata (teraz min. to 9 miesięcy). 
 
Ucieczka na koniu również jest przestępstwem...
 
Bardzo ciekawe jest również brzmienie art.4 punkt 2. mówiącego wprost, że ucieczka przed policją będzie dotyczyć nie tylko osób zmotoryzowanych, ale również jadących wierzchem…np. na koniu.
 
Art. 4. W ustawie z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 128, 60 i 379) wprowadza się następujące zmiany:
2)     w art. 129b w ust. 3 pkt 1 otrzymuje brzmienie:
„1)    zatrzymania pojazdu lub jadącego wierzchem;”(...)


Tags: ,

Komentarze   

albercik76
+2 # albercik76 2017-10-20 19:50
Dobrze, że uregulowali, to w ten sposób Jeśli nie będzie nadużyć nie mam z tym problemu. Zbyt dużo wariatów jeździ po drogach i ten kto nie łamie przepisów nie ma się czego obawiać.
Cytować
Juzek
+6 # Juzek 2017-09-23 11:10
Aby mozna skazać z nowo uchwalonego art 178b kodeksu karnego, policjant w czasie zatrzymania powinien wykorzystać sygnały dźwiękowe i świetlne jednocześnie. To jest warunek najważniejszy w zapisie. Jeśli było tylko samo machanie lizakiem to za mało. Oznacza to, że jeśli policjant, albo osoba zatrzymująca znajdowała sie poza radiowozem nie zachodzi takie prawdpodobieństwo i sady co najwyżej mogą ci dowalić grzywnę z par. 92 Kodeksu Wykroczeń. Podsumowując: machanie ręką lub lizakiem to za mało, aby wypełnić znamiona art. 178b kodeksu karnego. Nie dajcie sie zastraszyć. Ażeby wskoczyć na 178b to musi być długotrwała ucieczka, zagrożenie dla bezpieczeństwa, policjant w aucie dajacy sygnały dzwiekowe i optyczne, a nie zwykłe machanie lizakiem. . Pozdrawiam
Cytować
Zenek
+6 # Zenek 2017-05-12 08:57
Dużo latamy po lasach, polach i zadupiach i w zasadzie nie miałem dużych problemów ze leśnikami. Raz rolnik na polnej drodze, gdzie jezdziliśmy, powrzucał metalowe kolce. Przebiłem oponę i musiałem wracać na flaku. Mam jednak zasadę: traktuję las jako ich teren prywatny i nawet jak się spotkam na ścieżce z leśnikiem, albo jakimś rolnikiem, turystą nie pałuję jak debil, ale zwolniam, witam się, czasem staję, przepraszam i respektuje prawa innych do konteplacji ciszy i spokoju i do ich prywatności. I to pomogą. Czasami pozwalają mi nawet nocować na miejscówkach i miejscach gdzie możecie sobie wymarzyć. Ale wtedy staram się to umówic przed, a nie po. Nawet jeżeli zostaniesz złapany przez Straż Leśną nie pałuj, zatrzymaj się, negocjuj, obiecaj poprawę, a może cie puszczą i nie będzie żadnej sprawy. Jest jeszcze jedno. Widziałem debili na quadach, co robi taki chlew w rezerwatach,że dla nich sam bym wyznaczył jakiś szczególny rodzaj kary w pudle.
Cytować
xx
0 # xx 2017-05-11 20:00
Co to ma być co się w tym kraju dzieje ja pierdo..e
Cytować
Mimi
0 # Mimi 2017-05-11 15:01
Zasady funkcjonowania Straży Leśnej reguluje Dz.U.2017.0.788 t.j. - Ustawa z dnia 28 września 1991 r. o lasach art 47
(...)
2. Strażnicy leśni przy wykonywaniu zadań określonych w ust. 1 mają prawo do:
1) legitymowania osób podejrzanych o popełnienie przestępstwa lub wykroczenia, jak również świadków przestępstwa lub wykroczenia, w celu ustalenia ich tożsamości;
2) nakładania oraz pobierania grzywien, w drodze mandatu karnego, w sprawach i w zakresie określonych odrębnymi przepisami;
3) zatrzymywania i dokonywania kontroli środków transportu na obszarach leśnych oraz w ich bezpośrednim sąsiedztwie, w celu sprawdzenia ładunku oraz przeglądania zawartości bagaży, w razie zaistnienia uzasadnionego podejrzenia popełnienia czynu zabronionego pod groźbą kary;
(...)
5) ujęcia na gorącym uczynku sprawcy przestępstwa lub wykroczenia albo w pościgu podjętym bezpośrednio po popełnieniu przestępstwa oraz jego doprowadzenia do Policji;(...)zwalczania wykroczeń w zakresie szkodnictwa leśnego;

7. Do wykonywania przez strażnika leśnego czynności, o których mowa w ust. 2 pkt 1 i 3, stosuje się odpowiednio przepisy ustawy o Policji.
Cytować
Jacek
+2 # Jacek 2017-05-11 14:24
Bzdury są w tym artykule ! Nie ma (od ponad 20 lat) stanowiska gajowego w jednostkach LP...
Cytować
Patryk
+2 # Patryk 2017-05-11 11:36
I będziesz siedział z pedałami w celi za jakieś niezatrzymanie. Może odrazu kara śmierci?
Cytować
Mimi
+1 # Mimi 2017-05-11 09:33
Jeśli sie zatrzymasz do kontroli dostaniesz 94§1 z Kodeksu Wykroczeń. Jeśli uciekasz narazisz sie na więcej problemów i na KK. Kalkulując na chłodno po zmianach. Bardziej się opłaca nie majac prawka zatrzymać i dostać do 5 tys. z art. 94§1 Kodeksu wykroczeń niż uciekać i dostać Art 178b z nowelizacji. Ci co mają prawko odebrane i sądowo lub administracyjnie orzeczony zakaz sa jednak w gorszej sytuacji, bo wtedy sądy z reguły dają Art. 244KK lub 180a KK.
Cytować
Jurek
+1 # Jurek 2017-05-11 09:19
...a wierzchem na kocie...można?
Cytować
maciekkrk
+1 # maciekkrk 2017-05-11 08:50
Wciąż do końca nie wiadomo czy jazda na motocyklu bez uprawien jest traktowana jako przestępstwo czy jako wykroczenie. Jedni twierdzą że to przestępstwo, bo taka nowelizacja miała wejść juz chyba dwa lata temu. Podpisał ją zdajsie jeszcze komorowski. Ale inni mówią ze jednak nie weszła i traktowane jest to jako wykroczenie i dostaje sie mandat 500zl za brak kategorii. Na to by wskazywał odcinek tvn turbo wyemitowany niedawno w którym policja zatrzymuje motocykliste bez prawka i dostaje on mandat. MOŻE KTOŚ ROZWIEJE TE WĄTPLIWOŚCI OSTATECZNIE BO NAWET PYTANI POLICJANCI NIE POTRAFIĄ ODPOWIEDZIEC.
Cytować
Stivi
0 # Stivi 2017-05-10 22:39
Cytuję Damianda:
Ciekawe jak najda i dojda do tego kto uciekl jesli jechal na fullcrossie .Policja nie ma szans zeby ich zlapac jesli ktos jedzie na fullcrossie .
Pozdro dla twórców .Rozwaliło mbie to HAHAHAHAHA !!!

A co to fulcros ?
Cytować
KrzYchU_214
0 # KrzYchU_214 2017-05-10 21:03
To niech zbudują tory albo dadzą chociaż jakieś dofinansowanie a nie!
no tak być nie może niedługo będą wsadzali za wyprowadzenie moto z garażu... Masakra
Cytować
MM
0 # MM 2017-05-10 18:14
Bez tablic pewnie i nie złapią, chociaz to zalezy. Jesli cie jednak złapią pierwszy raz to pewnie dostaniesz jakieś zawiasy..Ale problem się zaczyna, bo ci zabiora prawko i nie będziesz mógł wsiaść na zakazie na motonga jakies 2 lata..Jeśli jakiegoś dnia nie wyrobisz i wsiądziesz i Cie znów złapią odwieszą ci zawiasy i dołożą Art. 244KK na dokładkę.
Cytować
Damianda
+4 # Damianda 2017-05-10 15:44
Ciekawe jak najda i dojda do tego kto uciekl jesli jechal na fullcrossie .Policja nie ma szans zeby ich zlapac jesli ktos jedzie na fullcrossie .
Pozdro dla twórców .Rozwaliło mbie to HAHAHAHAHA !!!
Cytować
Alioful
-1 # Alioful 2017-05-10 15:26
#dobrazmiana
Cytować
Redzio
0 # Redzio 2017-05-10 15:05
Cytuję Rychu:
Dlaczego wstawiliście zdjęcie z rundy mistrzostw polski supermoto z Bydgoszczy ?? Jaki ma to związek z tematem ? Proszę nie mieszać do tego sportu!

oczywiście przepraszamy za pomyłkę.
Cytować
do Pieruna
-1 # do Pieruna 2017-05-10 14:41
Uciekanie na pieszo nie ma związku z kodeksem drogowym i nowelizacją 178b KK tj. przestępstwa niezatrzymania pojazdu do kontroli drogowej. Jak uciekniesz to może żadnej sprawy nie będzie….Jak Cię złapią i jak będzie uparty pies to napisze notatkę służbową i wtedy masz jakiś artykuł z Kodeksu Wykroczeń. Jaki, to już zależy co sobie wymyślą….. A zawsze coś znajdą jak chcą. Może niezatrzymanie się na wezwanie. Oczywiście, pod warunkiem, że jak cie dopadną to byłeś grzeczny jak trusia i się nie szarpałeś jak szympans w cyrku. Jakieś 500 złotych polskich to będzie na pewno, a może więcej. Zależy od humoru sędziny. Uciekanie rowerem to osobny temat. Jak na polu poza drogą publiczną, albo w parku cię gonili to startujesz bez związku z kodeksem drogowym…Jak na drodze publicznej to może być masę różnych artykułów do przypisania. Jak byłeś na spożyciu to co prawda już prawka za rower nie stracisz, ale jak wjechałeś im np. na nogę i zrobiłeś coś w związku z art. Art. 157. § 1. Nawet nieumyślnie to masz sanatorium na bank. Jak wjedziesz w błotnik i zbiłeś reflektor i jak prokurator będzie upierdliwy, a ty bardzo ześ wkurzył Pana policjanta to .. to coś innego znajdą.
Cytować
Rychu
+4 # Rychu 2017-05-10 14:22
Dlaczego wstawiliście zdjęcie z rundy mistrzostw polski supermoto z Bydgoszczy ?? Jaki ma to związek z tematem ? Proszę nie mieszać do tego sportu!
Cytować
Pierun
0 # Pierun 2017-05-10 13:55
"Art. 4. W ustawie z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 128, 60 i 379) wprowadza się następujące zmiany:
2) w art. 129b w ust. 3 pkt 1 otrzymuje brzmienie:
„1) zatrzymania pojazdu lub jadącego wierzchem;” "
Co grozi za ucieczkę na pieszo i rowerem?
Cytować
Łysy
+1 # Łysy 2017-05-10 11:42
Uciekać ogólnie nie warto. Odradzam Wam. Lepiej się zatrzymać i negocjować. Jeśli już zdecydujesz się na ucieczkę po pierwsze: nie uciekaj policji, tym bardzie oznakowanej. Po drugie: nie łam prawa podczas ucieczki..czytaj staraj się uciekać nie powodując jakiś poważnych wykroczeń w czasie ucieczki, wypadków i narażania innych na jakieś poważne uszkodzenia ciała, jazdy na czerwoynym świetle itd….

Wcześniej tj. do 8 maja traktowano z reguły ucieczkę jako wykroczenie. Oznacza to, że stosowano, przeważnie np. Art. 92. § 1. Kodeksu Wykroczeń: Kto nie stosuje się do znaku lub sygnału drogowego albo do sygnału lub polecenia osoby uprawnionej do kierowania. Taka interpretację sądy dawały z reguły jeśli nie doszło w czasie pościgu do kolizji lub wypadku. Jeśli doszło i tak orzekały wg. innego paragrafu i dokładały już odpowiedzialność jako przestępstwo. Nie oszukujmy się oni mają tyle artykułów, że zawsze coś na ciebie znajdą. Jeśli już uciekałeś, wpadłeś i pamiętaj, aby nie obciążać swojej osoby, przyznawaniem się do świadomego uciekania. Tzn. nie składaj samokrytyki i nie opowiadaj, że zawsze oglądałes dużo filmów na youtubie chciałeś zobaczyć jak to jest….pouciekać….

Sądy wbrew pozorom muszą opierać się na materiale dowodowym i po co dostarczać dowody na samego siebie, zgrywając bohatera. Oznacza to, że inaczej będzie traktowana przez sąd ucieczka świadoma, a inaczej nieświadoma. Co więcej tylko ucieczka w pełni świadoma i udowodniona będzie podstawą do skazania. A skazanie to również dowody. Takim dowodem jest zeznania policjanta, strażnika miejskiego, ale takim dowodem jest również Twoje zeznanie...

Jednak uprawnienia strażników miejskich, strażników leśnych, gminnych i leśników są terytorialne i miejscowe i nie zawsze mają oni prawa do takich pościgów jak na hamerykańskich filmach. W tym wypadku, tylko w sądzie uda ci się przeprowadzić postępowanie dowodowe, gdzie i w jakich okolicznościach ten strażnik, leśnik próbował Cię zatrzymać. Czy miał mundurek, czy tylko czapke…..Czy miałeś podstawy, aby przypuszczać, że jest to prawdziwy strażnik? A może to był przebieraniec. Czy nie doszło do przekraczania ich uprawnień, czy mieli oznakowany, czy też nieoznakowany pojazd….….itd….Dobrym wyjściem będzie całkowite odmówienie składania zeznań na etapie przedsądowym (dochodzenia policyjnego), a poźniej linia obrony, odwołująca się do nieświadomego uciekania lub np. obawy przed własnym życiem. Samo zeznanie strażnika będzie oczywiście ciężko obalić, ale jeśli nie było zapisu monitoringu na pojeździe, nie złamałeś wielu przepisów, tylko uciekałeś po zagajniku i zaorałeś tylko kilka metrów ściółki jest prawdopodobieństwo, ze taka linia obrony może być skuteczna….

Oczywiście będzie się wiązała z wieloma wizytami w różnych nieprzyjemnych i zimnych instytucjach…wiec, może czasami szkoda czasu na walkę z systemem....wszystko zależy zresztą od materiału dowodowego i okoliczności. Pozdrawiam….Was...Łysy
Cytować
matrix
+1 # matrix 2017-05-10 10:20
Bo lepiej miec pokornych i uległych. Ciekawi mnie jak sądy będą podchodzic do ucieczek straznikom, ochroniarzom, parkingowym i leśniczym. Czy będą taka samo skazywały jak za ucieczkę przed radiowozem policyjnym. Mam wrażenie, ze niedługa cała Europa zrobi się jednym wielkim matrixem....
Cytować
Kate
+3 # Kate 2017-05-09 14:58
Teraz każdy jest potencjalnym przestępcą...
Cytować
Krystian
0 # Krystian 2018-04-07 02:33
Każdy jest potencjalnym przestępcą.
Cytować

Info

© mototour.pl