Czy można jeździć motocyklem? Jak uchronić się od mandatu?

Zakaz przemieszczania się...
motocykle
Polska
kwiecień 2020
jak uchronić się od mandatu
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 4.83 (3 Votes)

Zakaz przemieszczania się jest niezgodny z konstytucją, tak przynajmniej twierdzi Rzecznik Praw Obywatelskich Adam Bodnar, który wyjaśnił to w liście do premiera Mateusza Morawieckiego. Bodnar w swoich wywodach wskazuje słowa Konstytucji RP, a konkretnie art. 31:

,,Ograniczenia w zakresie korzystania z konstytucyjnych wolności i praw mogą być ustanawiane tylko w ustawie i tylko wtedy, gdy są konieczne w demokratycznym państwie dla jego bezpieczeństwa lub porządku publicznego, bądź dla ochrony środowiska, zdrowia i moralności publicznej, albo wolności i praw innych osób. Ograniczenia te nie mogą naruszać istoty wolności i praw”.

W opinii rzecznika (obostrzenia)w tym wypadku ograniczanie przemieszczania się, nie mają podstawy prawnej. W aktualnym stanie epidemii można co najwyżej "na pewien czas ograniczyć sposób przemieszczania się". “Specustawa dała tylko prawo do czasowego ograniczania sposobu przemieszczania się, a nie przemieszczania się w ogóle. W tym wypadku chodzi o przemieszczanie się w określonej ilości osób, nie tworzenie grup i odstęp między pieszymi. Prawo polskie ma stosowne regulacje obowiązujące podczas szczególnych zagrożeń. Jeżeli zwykłe środki konstytucyjne nie wystarczają, można wprowadzić odpowiedni stan nadzwyczajny: stan wojenny, stan wyjątkowy lub stan klęski żywiołowej. Dla każdego z nich istnieje już specjalna ustawa. Zakaz przemieszczania się jest więc niezgodny z konstytucją". Zdaniem Bodnara, podstawą do wprowadzenia zakazu poruszania, mogłoby być wprowadzenie stanu klęski żywiołowej". Zakaz przemieszczania się czy kwarantannę może wprowadzić wyłącznie Rada Ministrów, a nie jeden minister zdrowia.


Ta sama zasada dotyczy decyzji o ograniczaniu praktyk religijnych. To również można wprowadzić wyłącznie na podstawie ustawy – ale specustawa mówi tylko o zakazie organizowania zgromadzeń, a to nie jest to samo co wolność uzewnętrzniania religii. “Żaden organ władzy wykonawczej, w tym minister zdrowia, nie ma prawa regulowania granic wolności uzewnętrzniania religii” – napisał Adam Bodnar. – “W taki sposób, bez ustawowej podstawy, władze ograniczyły trzy ważne wolności obywateli – wolność (art. 30 konstytucji), wolność poruszania się po terytorium Rzeczypospolitej (art. 52 konstytucji) oraz wolność sumienia i wyznania (art. 53 konstytucji). Konstytucja zaś mówi tu jasno: to zbyt ważne prawa, by decydował o nich minister”. Oznacza to, że wszystkie nakazy, zakazy i ograniczenia, mają wyłącznie wartość zaleceń, nie mają zaś mocy prawnej.

Podobne poglądy prezentuje karnista prof. Jacek Potulski który uważa, że mandat za wejście do lasu jest bezzasadny: "Zakazu wstępu do lasu po prostu nie ma. Może go orzec tylko nadleśniczy w trzech wyjątkowych sytuacjach. Żadna z nich w tej chwili nie występuje. A ustawa COVID-owa nie daje szefowi lasów żadnych nowych kompetencji". Profesor dodaje że "w sytuacji kiedy zakaz jest bezpodstawny, to sam funkcjonariusz łamie prawo. Gdy organ nie ma kompetencji do nakładania zakazu, a zakazuje, to sam przekracza swoje uprawnienia"
Dla karnisty podstawą do takich zakazów byłby stan nadzwyczajny." W każdej innej sytuacji to nie jest prawo, to jest uzurpacja. A to prowadzi prostą drogą do dyktatury, gdzie interes państwa definiowany jest przez rządzących".

Koronawirus. Czy można jednak bez problemów jeździć na motocyklu?

To tyle rzecznik. Realność dnia codziennego to jednak zupełnie osobna sprawa. Rozporządzenia i stan prawny zmienia się z dnia na dzień. W ocenie prawników z jakimi rozmawialiśmy wynika, że jazda na motocyklu po drogach publicznych jest dozwolona, jednak pod pewnymi warunkami. W większości przypadków policja nie wystawia mandatów. Stosowanie przepisów i nakładanie kar jest jednak zróżnicowane od miejsca kontroli, formy tłumaczenia, policjanta i wielu innych czynników subiektywnych. Jeśli zostaniecie zatrzymani i na skutek różnych interpretacji przepisów postanowi Was ukarać mandatem, macie do wyboru mandat przyjąć lub odrzucić. W wypadku odmowy przyjęcia, sprawa zostanie skierowana do sądu i to sąd zdecyduje o interpretacji i legalności w/w zapisów.

Tutaj jednak sprawa się komplikuje. Policja może wystawić nam mandat, ale może również wystąpić o ukaranie do inspektora sanitarnego. W wyniku takiego wniosku automatycznie możemy dostać kary dużo większe w wysokości od 5 tys. do 30 tysięcy złotych. Kary są nakładane w mniejszym stopniu niż mandaty, ale w trybie administracyjnym, na który przysługuje odwołanie tylko do sądu administracyjnego. Do tego nie ma możliwości wstrzymania egzekucji. Co prawda część prawników wyraża się dość sceptycznie o podstawach prawnych zarządzeń, w większości jednak nie neguje ograniczeń związanych z koronawirusem. Sytuacja jest bardzo zagmatwana, a władza ma szerokie możliwości interpretacji, karania i finansowego motywowania niepokornych do zostania w domu. Bo jak nie przyjmiesz mandatu będą mogli cię załatwić z nowelizacji ustawy o epidemii i przekazać sprawę do inspektora. Słowem dożyliśmy ciężkich czasów, ocierających się o znamiona państwa policyjnego. Nie ma sensu wdawać się w zbędne dyskusje i udowadnianie własnych praw. Do tego służą sądy i prawnicy. Może lepiej złożyć samokrytykę lub mądrze się tłumaczyć. W rozmowie z policjantem najlepiej powołać się tylko na kwestię realizowania podstawowych potrzeb osobistych, zaopatrzenie, pomoc rodzinie, sprawy zawodowe.


Przepisy dotyczące podróżowania i przemieszczania mają obowiązywać do 11 kwietnia, ale wszystko wskazuje na to, że mogą zostać przedłużone. Na dzień 07.04 rozporządzenie zakazuje na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej przemieszczania się osób z wyjątkiem:

"wykonywania czynności zawodowych lub zadań służbowych, lub pozarolniczej działalności gospodarczej, lub prowadzenia działalności rolniczej lub prac w gospodarstwie rolnym, oraz zakupu towarów i usług z tym związanych; zaspokajania niezbędnych potrzeb związanych z bieżącymi sprawami życia codziennego, w tym uzyskania opieki zdrowotnej lub psychologicznej, tej osoby, osoby jej najbliższej w rozumieniu art. 115 § 11 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny (Dz. U. z 2019 r. poz. 1950 i 2128), a jeżeli osoba przemieszczająca się pozostaje we wspólnym pożyciu z inną osobą - także osoby najbliższej osobie pozostającej we wspólnym pożyciu, oraz zakupu towarów i usług z tym związanych; wykonywania ochotniczo i bez wynagrodzenia świadczeń na rzecz przeciwdziałania skutkom COVID-19, w tym w ramach wolontariatu; sprawowania lub uczestniczenia w sprawowaniu kultu religijnego, w tym czynności lub obrzędów religijnych".


Można więc założyć, że interpretacja każdego przypadku jest zupełnie inna. Jeżeli umiesz udowodnić, że podróżowanie jest związane z zaspokajaniem niezbędnych potrzeb życia codziennego lub musisz uczestniczyć w sprawowaniu czynności i obrzędów religijnych to spełniasz przesłanki prawne. W razie kontroli ocenę tego faktu podejmuje jednak policjant i nie można uznać, że za każdym razem będą to dwie takie same oceny.


Co zrobić podczas kontroli policji

- Przebywaj tylko na drogach publicznych, unikaj obszarów leśnych i dróg pożarowych.

- Aby ograniczyć możliwość uruchamiania postępowań i wystawiania mandatu lub skierowania sprawy do sądu bardzo krótko powołuj się na załatwianie podstawowych celów osobistych i dojazd do pracy. Nie wchodź w polemiki z policją, nie udowadniaj własnych racji.

- Posiadaj przy sobie dowód osobisty.

- Przebywaj w grupie nie większej niż 2 osoby.

- Nie uciekaj, zatrzymaj cię, policjant może uznać, że masz coś do ukrycia i zachować się nieadekwatnie do sytuacji.

Jaka jest różnica między policją polską, a niemiecką widać na filmie poniżej.


źródło: tenpoznan.pl/rzecznik-praw-obywatelskich-kwarantanna-jest-niezgodna-z-konstytucja-zakaz-przemieszczania-sie-tez/

www.rpo.gov.pl/pl/content/koronawirus-rpo-rozporzadzenia-MZ-niezgodne-z-ustawa

Jacek Potulski w rozmowie w Radio Zet News o 500 złotowych mandatach

Niniejszy tekst jest tylko przeglądem informacji i poglądów i nie jest namową do wychodzenia z domu.


Tags:

Info

© mototour.pl
We use cookies

Na naszej stronie internetowej używamy plików cookie. Niektóre z nich są niezbędne dla funkcjonowania strony, inne pomagają nam w ulepszaniu tej strony i doświadczeń użytkownika (Tracking Cookies). Możesz sam zdecydować, czy chcesz zezwolić na pliki cookie. Należy pamiętać, że w przypadku odrzucenia, nie wszystkie funkcje strony mogą być dostępne.

Ok
X

Mototour.pl

Dziękujemy za wsparcie naszego portalu. Zależy ci na tej fotografii. Napisz do nas na adres