Czy to jest koniec zlotów motocyklowych w 2021 r.?

Zloty motocyklowe
zgromadzenia w sezonie 2021
Polska
2021
zloty motocyklowe
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 5.00 (2 Votes)

Zakaz przemieszczania się na motocyklu? Nic takiego nie ma obecnie w Polsce, sytuacja jest jednak dynamiczna i zmienia się z każdym dniem. Za wprowadzeniem zakazu przemieszczania i całkowitym lockdown jest lobby lekarskie i osoby skupione w specjalnej grupie rządowych doradców epidemiologicznych. Postanowiliśmy podsumować co oficjalnie "wolno" na koniec marca 2021 r.

1. Nie ma zakazu przemieszczania się, co orzekł Sąd Najwyższy w wyroku z 16 marca w sprawie zeszłorocznego zakazu przemieszczania się i uznał, że ustanowienie zakazów ograniczających wolności konstytucyjne w rozporządzeniu było niezgodne z prawem. Oznacza to(w aktualnym stanie prawnym), że można bez przeszkód podróżować na motocyklu po drogach publicznych w Polsce, ale tylko w małych grupkach do 5 osób lub solo. Jeśli nie będziemy zatrzymywać się i tworzyć zgromadzeń nie będzie podstawy do ewentualnych mandatów ze strony policji. Policja również podchodzi jednak do takich spraw dość ostrożnie. Nie należy wdawać się z policjantami w polemiki. Zawsze można odmówić przyjęcia mandatu. Jeśli policja będzie próbowała wymusić na tobie przyjęcie mandatu, należy powołać się na orzeczenie Sądu Najwyższego, który anulował wyroki  skazujące (na grzywny za naruszenie zakazu przemieszczania się najczęściej w 2020 r). "Obowiązujący od 25 marca do 19 kwietnia 2020 r. zakaz wychodzenia z domu został wprowadzony bez ogłoszenia stanu klęski żywiołowej, na drodze rozporządzeń, a nie ustaw. Rzecznik praw obywatelskich wniósł do Sądu Najwyższego kasacje od wyroków skazujących wprowadzonych w sposób sprzeczny z konstytucją. SN przyznał rację, uzasadniając, że kasacje były zasadne.

2. W sobotę 27 marca 2021 r. wprowadzono jednak kolejny (w formie rozporządzenia)zakaz uczestniczenia w zgromadzeniach "w tym imprezach, spotkaniach i zebraniach niezależnie od ich rodzaju". Każdy uczestniczący w zgromadzeniu, może zostać teoretycznie ukarany i pociągnięty do odpowiedzialności karnej lub administracyjnej. Osobnym elementem jest fakt, od ilu osób władza może uznać zbiegowisko za zgromadzenie. Zasada obecnie w Polsce jest taka, że w zgromadzeniach publicznych może na chwilę obecną uczestniczyć max. 5 osób. Czy to jest zgromadzenie zgłoszone przez organizatora, czy spontaniczne nie ma obecnie znaczenia. Uczestnicy mają obowiązek zakrywania twarzy maseczką i zachowania 1,5 m odległości od innych. Odległość między zgromadzeniami nie może być mniejsza niż 100 m. Część prawników uważa, że tak ustanowiony zakaz nie ma jednak umocowania w przepisach. Bazują na przekonaniu, że godnie z art. 31 ust. 3 konstytucji, ograniczenia w zakresie korzystania wolności i praw mogą być ustanawiane tylko w ustawie, ""tylko wtedy, gdy są konieczne w demokratycznym państwie""(...)Jeśli jednak zostaniecie ukarani mandatem, macie możliwość przyjęcia lub zanegowania mandatu. Jeśli odmówicie przyjęcia mandatu, sprawa może się ciągnąć w sądzie wiele miesięcy lub nawet lat. Jeśli nie masz przygotowania prawniczego lub przedstawiciela prawnego lepiej poczekać do czasu, aż sądy zaczną orzekać w ewentualnych sprawach wnoszonych przez policję. Pytanie jak sama policja będzie podchodzić do takich zgromadzeń.

3. Zgromadzenia na terenie kościelnym nie podlegają zasadniczo pod rozporządzenie z 27 marca 2021 r. Mimo zakazu zgromadzeń kościoły i inne związki wyznaniowe mają zgodnie z aktualnym stanem prawnym limity. Tym limitem jest 20m2 na osobę. Limit zależy natomiast od wielkości samego kościoła. Łatwo wyliczyć ile obiekt sakralny ma metrów kwadratowych i podzielić przez 20. Z reguły jednak to proboszcz danej parafii decyduje o wszystkim, można jednak przypuszczać, że większe spotkania nie będą wyglądały tak jak dawniej i trzeba będzie przyjąć jakieś ściślejsze reżimy sanitarne.

4. Zastanawiające, że za wprowadzeniem całkowitego lockdown, wielokrotnie wypowiadały się pozytywnie osoby skupione wokół premiera, jako doradcy epidemiologiczni. Maciej Pawlicki zamieścił artykuł ukazujący powiązania w/w rady z zagranicznymi koncernami farmaceutycznymi. Wg. dzienikarza eksperci opłacani są przez koncerny farmaceutyczne m.in. przez firmę Pfizer, Janssen, AstraZeneca. Około 80% doradców to osoby sponsorowane w różnej formie przez twórców szczepionek. Te informacje są jednak ukrywane przez media głównego nurtu.

W swoim felietonie w tygodniku "Sieci" autor stwierdza, że 12 z 17 członków tego rządowego gremium miała lub ma powiązana z producentami branży farmaceutycznej, co oczywiście tworzy swoisty konflikt interesów. Autor stwierdza, że otrzymywanie wynagrodzenia powinno skłaniać do powstrzymywania się od wydawania krytycznych recenzji produktu - „dlatego lekarze i naukowcy mają moralny (a niekiedy również prawny) obowiązek publicznego zgłaszania konfliktu interesów, a dziennikarze, redaktorzy, szefowie uczelni powinni informować odbiorców, że autor jest lub był opłacany przez producenta wyrobu, który omawia” – podkreśla dziennikarz.Pawlicki zamieścił listę osób z Rady Medycznej u boku Premiera Mateusza Morawieckiego. W większości to osoby, które promują masowe szczepienia, "co więcej stwarzają w mediach wśród społeczeństwa poczucie zagrożenia i niepokoju przed epidemią".Listę lekarzy i naukowców powiązanych z koncernami farmaceutycznymi otwiera profesor Andrzej Horban i Krzysztof Simon, "którzy bardzo przychylnie wypowiadają się o szczepionce firmy Pfizer i proponują lockdown", krytykują w swoich wypowiedziach kurację lekiem amantadyną, (za 10 złotych), promując w zamian remdisivir od firmy Gilead, który kosztuje 10 tysięcy złotych". Pawlicki zwraca uwagę, na "fragment kodeksu lekarskiego, nakazującego wprost publicznego ujawniania przez medyków swoich powiązań z koncernami".

źródło: prawo.gazetaprawna.pl/artykuly/8129586,rozporzadzenie-o-obostrzeniach-zakaz-zgromadzen.html
sip.lex.pl/akty-prawne/dzu-dziennik-ustaw/ustanowienie-okreslonych-ograniczen-nakazow-i-zakazow-w-zwiazku-z-19032694/par-28,
medianarodowe.com/2021/02/14/premier-otoczony-przez-sponsorowanych-ekspertow-medycznych/


Tags:

Info

© mototour.pl
X

Mototour.pl

Dziękujemy za wsparcie naszego portalu. Zależy ci na tej fotografii. Napisz do nas na adres