Nowy taryfikator mandatów 2022 - więcej punktów karnych...i dużo więcej kasy

taryfikator mandatów
ile punktów karnych...dostaniesz niebawem?
Polska
od 2022
ustawa o ruchu drogowym
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 5.00 (1 Vote)

 

 

W połowie października 2021 r. sejm uchwalił nowelizację "Prawa o ruchu drogowym..." - zaostrzającą popularne kary i nowy taryfikator dla sprawców wykroczeń drogowych. Za przyjęciem ustawy głosowało 390 posłów, 18 było przeciw, a 27 wstrzymało się od głosu. Zmiany zakładają podwyższenie maksymalnej wysokości grzywny z 5 do 30 tys. zł. Konfederacja zgłosiła m. in. poprawkę, zgodnie z którą grzywna nałożona w postępowaniu mandatowym w sprawach o wykroczenia byłaby zmniejszana o 30 proc. w przypadku opłacenia jej w terminie 15 dni od dnia nałożenia. Co oznacza to dla kierowców pojazdów mechanicznych i wszystkich motocyklistów? Tanio już było… Teraz będzie tylko drożej, Będzie nas boleć…Za przekroczenie prędkości o 30 kilometrów na godzinę czeka nas mandat w wysokości 800 PLN.  Informacje o punktach karnych mają być podstawą do wyliczania składki OC. Większość zapowiadanych zmian ma wejść w życie 1 stycznia 2022 roku.

Są zawsze dwie strony medalu. Pierwsza, że zmiany, które wejdą od nowego roku 2022 i podwyższają np. maksymalną wysokości grzywny z 5 tys. PLN do 30 tys. PLN, są potrzebne. Bo jazda na drodze stała się coraz bardziej ryzykowana, a agresja wzrasta. Być może teraz mandaty i nowe stawki ostudzą trochę najbardziej niepoprawnych użytkowników dróg? Druga strona medalu jest taka, że nic to kompletnie nie zmieni, a restrykcje w karaniu kierowców trochę na równi z najbogatszymi krajami Europy, służą tylko wydojeniu obywateli i reperowaniu finansów państwa. Jedno jest pewne.

Uwzględniając średnią siłę nabywczą Polaków, będziemy teraz w ścisłej czołówce Europy pod względem wysokości kar i restrykcji.

Taryfikator ustalony przez sejm jest obligatoryjny. Dzisiaj policjant nie ma możliwości doboru kary na podstawie własnej subiektywnej oceny delikwenta, jaki dopuścił się wykroczenia. Ustalone widełki i granice karania kierowców tzw. popularny taryfikator, jakimi muszą posiłkować się policjanci w postępowaniu mandatowym to trochę bezduszny schemat pozbawiony w zasadzie tolerancji. Oczywiście nadal istnieje możliwość odmówienia przyjęcia mandatu. Wtedy jest prawie pewne, że sprawa odbędzie się w sądzie. Jest jednak pewien korelacja, na jaka musimy zwrócić uwagę od 2022 r. Jest to problem związany z anulowaniem się punktów karnych. Oprócz mandatów na jakie możemy się narazić dochodzą punkty karne. Punkty będą kasowane dopiero po upływie 2 lat od dnia zapłaty grzywny (teraz 1 rok od daty wystawienia mandatu). Jeśli nie zapłacisz mandatu, a sprawa zostanie skierowana do sądu, wtedy automatycznie wydłuża się okres anulowania i przedawnienia się punktów karnych na koncie. Wprowadzony mechanizm uzależniający usunięcie punktów karnych za naruszenie przepisów ruchu drogowego od uregulowania mandatu będzie kolejną zmianą na niekorzyść karanego. Warto sobie dokładnie przeliczyć, czy prawo dochodzenia swoich racji przez sądem, (dodatkowo w obecności wysoko opłacanego prawnika) będzie się kalkulować w takim wypadku. Czy warto korzystać z takiej formy obrony? Tym bardziej, że kara nakłdana przez policjanta będzie maksymalnie w wysokości do 5 tys. zł (6 tys. zł w przypadku zbiegu wykroczeń). Natomiast w postępowaniu sądowym grzywna może zwiększyć się kilka razy, do nawet 30 tys. zł.

Zmiany w skrócie

- Po zmianach możemy się stać posiadaczami nawet 15 punktów karnych, obecnie maksymalna liczba punktów, jakie możemy zdobyć za jedno wykroczenie to tylko 10.
- Nie będzie szkoleń, po odbyciu których liczba punktów otrzymanych przez kierowcę ulegała zmniejszeniu.
- Ustawodawca kładzie nacisk na wykroczenia, w których istotne jest zachowanie należytej ostrożności lub nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu. Takie wykroczenie, kiedy nie zatrzymamy się na pasach będzie nas kosztować już nie 500 PLN, ale 3 tys. zł  i 15 punktów karnych.
- Na największe kary, bo od 1 tys. zł do 30 tys. zł będą mogli liczyć kierujący pojazdem mechanicznym, niestosujący się do zakazu wyprzedzania oraz sprawcy, którzy prowadzą pojazdy na bez wymaganego uprawnienia lub bez posiadania aktualnych rejestracji i przeglądów.
- Na skutek poprawek na posiedzeniu podkomisji obniżono kary grzywny za przekroczenie dopuszczalnej prędkości o ponad 30 km/h z 1,5 tys. do 800 zł.
- Do katalogu wykroczeń zagrożonych grzywną do 30 tys. zł dodano wykroczenie polegające na niewskazaniu na żądanie uprawnionego organu, komu powierzono pojazd do kierowania w określonym czasie.
- Opcja  recydywy podbija stawki x2 jeśli podobne wykroczenie zostanie popełnione w ciągu ostatnich 2 lat.


Jakie czekają na zmiany i jakie ustawodawca przewidział punkty karne? Zacznijmy od tych najbardziej srogich.

15 punktów karnych

-  wyprzedzanie na przejściu dla pieszych
-  przekroczenie dopuszczalnej prędkości powyżej 50 km/h poza obszarem zabudowanym
- przekroczenie dopuszczalnej prędkości o więcej niż 50 km/h w obszarze zabudowanym
- omijanie pojazdu, który jechał w tym samym kierunku, lecz zatrzymał się w celu ustąpienia przejścia pieszym
- niezatrzymanie się do kontroli i ucieczka
- spowodowanie wypadku drogowego
- sprowadzenie katastrofy w ruchu lądowym
- niezatrzymanie pojazdu w razie przechodzenia przez jezdnię osoby niepełnosprawnej, używającej specjalnego znaku, lub osoby o widocznej ograniczonej sprawności ruchowej w celu umożliwienia jej przejścia
- nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu znajdującemu się na przejściu dla pieszych, albo na nie wchodzącemu
- nieustąpienie pierwszeństwa przez kierującego pojazdem, który skręca w drogę poprzeczną
- naruszenie zakazu wyprzedzania na przejazdach rowerowych i bezpośrednio przed nimi
- kierowanie pojazdem w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka

 

13 punktów karnych

- przekroczenie dopuszczalnej prędkości od 41 do 50 km/h

10 punktów karnych


- przekroczenie dopuszczalnej prędkości od 31 do 40 km/h nieudzielenie pomocy ofiarom wypadku
- naruszenie zakazu objeżdżania opuszczonych zapór (półzapór) oraz wjeżdżania na przejazd
- naruszenie zakazu zawracania na autostradzie lub na drodze ekspresowej
- przewóz osób pojazdem nieprzeznaczonym lub nieprzystosowanym do tego celu, bądź w liczbie przekraczającej liczbę miejsc określonych w dowodzie rejestracyjnym pojazdu
- nieustąpienie pierwszeństwa przejazdu rowerzystom nieustąpienie pierwszeństwa przejazdu pojazdom szynowym
- zatrzymanie pojazdu na przejściu dla pieszych lub na przejeździe dla rowerzystów oraz w odległości mniejszej niż 10 m przed tym przejściem lub przejazdem, albo w odległości 10 m za tym

 

6 punktów karnych

- przekroczenie dopuszczalnej prędkości od 21 do 30 km/h
- przewożenie dziecka w pojeździe w sposób niezgodny z przepisami
- niezatrzymanie pojazdu w związku ze znakiem B-20 (STOP)
- zwiększanie prędkości przez kierującego pojazdem wyprzedzanym
- wyprzedzanie z niewłaściwej strony
- wyprzedzanie pojazdu uprzywilejowanego na obszarze zabudowanym
- spowodowanie zagrożenia bezpieczeństwa innej osoby poza drogą publiczną, strefą
- naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia trwający nie dłużej niż 7 dni
- naruszenie obowiązku zatrzymania pojazdu w takim miejscu i na taki czas, aby umożliwić pieszym swobodny dostęp do pojazdów komunikacji publicznej lub na chodnik
– jazda wzdłuż po chodniku lub przejściu dla pieszych

5 punktów karnych


- niezastosowanie się do znaku P-4 (linia podwójna ciągła)
- niezastosowanie się do znaku C-1 do C-12 (nakaz jazdy)
- niezastosowanie się do znaku B-21 (zakaz skręcania w lewo) lub B-22 (zakaz skręcania w prawo) niezastosowanie się do znaku B-2 (zakaz wjazdu) niezastosowanie się do znaku B-1 (zakaz ruchu w obu kierunkach)
- niezastosowanie się do znaków P8a do P8c (strzałka kierunkowa)
- niezastosowanie się do znaków F-10, F-11, F-15 do F-19,
- nieustąpienie pierwszeństwa przejazdu podczas włączania się do ruchu
- nieustąpienie pierwszeństwa przejazdu podczas zmiany pasa ruchu
- przewinienia na parkingu w tym: niestosowanie się do znaków P-18 (stanowisko postojowe) i P-24 (miejsce dla pojazdu osoby niepełnosprawnej) albo P-20 (koperta) i P-24 (miejsce dla pojazdu osoby niepełnosprawnej), umieszczonego samodzielnie bez znaku pionowego D-18, D-18a lub D-18b niestosowanie się do znaków D-18 (parking) lub D-18b (parking zadaszony), z umieszczoną pod znakiem tabliczką T-29, albo D-18a (parking – miejsce zastrzeżone),
- naruszenie zakazu zawracania
- naruszenie korzystania podczas jazdy z telefonu
-  ciągnięcie za pojazdem osoby na nartach, sankach, wrotkach lub innym podobnym urządzeniu

 

4 punkty karne

- niezastosowanie się do znaku B-31 (pierwszeństwo dla nadjeżdżających z przeciwka)
- przewożenie pasażera niezgodnie z przepisami o korzystaniu z pasów bezpieczeństwa lub używaniu kasków ochronnych
- niestosowanie się podczas jazdy do obowiązku używania wymaganych przepisami świateł

 

3 punkty karne

- przekroczenie dopuszczalnej prędkości od 11 do 20 km/h
- korzystanie ze świateł drogowych w sposób niezgodny z przepisami wyposażenie pojazdu (popularne mruganie pojazdów celem uprzedzenia innych uczestników ruchu o kontroli ruchu drogowego
- przewożenie w pojeździe w urządzenia zwanego popularnie antyradarem(lub w stanie wskazującym na gotowość jego użycia??)
- zakrywanie tablic rejestracyjnych lub innych wymaganych tablic albo znaków, które powinny być widoczne
- pozostawienie pojazdu bez wymaganego przepisami oświetlenia
- niezastosowanie się do znaku B-3 do B-7 (zakaz wjazdu)
- nieuprawnione umieszczanie koguta lub używanie sygnałów dźwiękowy o zmiennym tonie
-  wjeżdżanie między jadące w kolumnie rowery lub wózki rowerowe albo pojazdy uprzywilejowane oraz pojazdy jednostek podporządkowanych Ministerstwu Obrony Narodowej
- niezastosowanie się do znaku B13 do B19 (zakaz wjazdu)
- niestosowanie się podczas jazdy do obowiązku używania wymaganych przepisami świateł w warunkach zmniejszonej przejrzystości powietrza
- niestosowanie się podczas jazdy do obowiązku używania wymaganych przepisami świateł w okresie od świtu do zmierzchu
- parkingowe wykroczenia w tym niestosowanie się do znaków B-35 (zakaz postoju), B-36 (zakaz zatrzymywania się), B-37 (zakaz postoju w dni nieparzyste), B-38 (zakaz postoju w dni parzyste) lub B-19 (strefa ograniczonego postoju)
- naruszenie zakazu cofania w tunelu, na moście lub wiadukcie
- naruszenie warunków przewozu osób w przyczepie, z wyłączeniem naruszenia określonego kodem E 01 – E 05 i E 08, C 07 – C 16, C 17 i C 18
- naruszenie warunków dopuszczalności używania świateł przeciwmgłowych tylnych naruszenie warunków dopuszczalności używania świateł przeciwmgłowych przednich naruszenie warunków dopuszczalności przewozu osób samochodem ciężarowym poza kabiną kierowcy, z wyłączeniem naruszenia określonego kodem E 01 – E 05 i E 08
- naruszenie przez kierującego zakazu wjeżdżania na skrzyżowanie, jeśli na skrzyżowaniu lub za nim
- naruszenie obowiązku używania kasku ochronnego
- odpowiadającego właściwym warunkom technicznym naruszenie przepisów określających warunki oraz zakazy zatrzymywania lub postoju z wyjątkiem naruszenia określonego kodem H 21
- zatrzymanie pojazdu na przejściu dla pieszych lub na przejeździe dla rowerzystów oraz w odległości mniejszej niż 10 m przed tym przejściem lub przejazdem, albo w odległości 10 m za tym przejściem lub przejazdem na drodze dwukierunkowej o dwóch pasach ruchu)
- naruszenie przepisów dotyczących obowiązku korzystania z pasów bezpieczeństwa przez kierującego pojazdem
- jazda z prędkością utrudniającą ruch innym kierującym
- naruszenie obowiązku "jazdy prawostronnej"
- naruszenie przepisów dotyczących przewozu dzieci lub młodzieży przez kierującego pojazdem przewożącym dzieci lub młodzież oraz autobusem szkolnym

 

1 punkt karny

- naruszenie przepisów dotyczących przewozu osób niepełnosprawnych przez kierującego innym pojazdem
- naruszenie przepisów dotyczących przewozu dzieci lub młodzieży przez kierującego innym pojazdem
- kierowanie pojazdem pomimo dopuszczenia pojazdu do ruchu
- ozdabianie tablic rejestracyjnych oraz umieszczanie z przodu lub z tyłu pojazdu znaków, napisów lub przedmiotów ograniczających czytelność tych tablic
- niezastosowanie się do pozostałych, niewyszczególnionych w niniejszym katalogu znaków i sygnałów drogowych

 


Komentarze   

Zenon
0 # Zenon 2022-01-01 11:49
To ile wynosi inflacja. Ja tu widzę, że 400%. Jazda ponad 31 km/h - 800 zł mandatu. Jeśli w ciągu dwóch lat popełniłeś to samo wykroczenie, które zostało zarejestrowane w systemie policji lub ITD,stawka X2 czyli - 1600 zł. Obecnie za przekroczenie prędkości o 31 – 40 km/h - 200 – 300 zł.

Taryfikator za prędkość:
przekroczenie prędkości do 10 km/h – 50 złotych
przekroczenie prędkości od 11 do 15 km/h – 100 złotych
przekroczenie prędkości od 16 do 20 km/h – 200 złotych
przekroczenie prędkości od 21 do 25 km/h – 300 złotych
przekroczenie prędkości od 26 do 30 km/h – 400 złotych
przekroczenie prędkości od 31 do 40 km/h – 800 złotych
przekroczenie prędkości od 41 do 50 km/h – 1000 złotych
przekroczenie prędkości od 51 do 60 km/h – 1500 złotych
przekroczenie prędkości od 61 do 70 km/h – 2000 złotych
przekroczenie prędkości od 71 km/h – 2500 złotych
Cytować
wowa
0 # wowa 2021-12-31 13:45
Wiadomo że nie wszystkie zapowiadane zmiany będą obowiązywać od 1 stycznia 2022, ponizsze wejdą od 17 września 2022 r.

- podwyższające dwukrotnie stawkę mandatu dla recydywisty (to samo wykroczenie w ciągu 2 lat),
- wydłużenia czasu kasowania się punktów karnych do 2 lat od opłacenia kary (a nie jej otrzymania),
- likwidacja szkoleń redukujących punkty karne.
Cytować
yuki
+2 # yuki 2021-11-19 19:02
nie wyglada to dobrze...
Cytować

Info

© mototour.pl
We use cookies

Na naszej stronie internetowej używamy plików cookie. Niektóre z nich są niezbędne dla funkcjonowania strony, inne pomagają nam w ulepszaniu tej strony i doświadczeń użytkownika (Tracking Cookies). Możesz sam zdecydować, czy chcesz zezwolić na pliki cookie. Należy pamiętać, że w przypadku odrzucenia, nie wszystkie funkcje strony mogą być dostępne.

Ok
X

Mototour.pl

Dziękujemy za wsparcie naszego portalu. Zależy ci na tej fotografii. Napisz do nas na adres